Kistermetű, kopasz hajtású, tőrózsás növény. Tőlevelei tojásdadok, elliptikusak, szárnyasan hasogatottak, nyelesek. Szárlevelei sokkal kisebbek. Laza fürtökben nyíló, fehér virágai mindössze 2mm-esek. Szirmai épek. Tojásdad becökéi lekerekített vagy kissé kicsípett végűek .
• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánk nyugati szélének ritka növénye.
• ÉLŐHELY: Száraz, mészkerülő gyepek; savanyú talajon.