Magas, szürkés színű, felső harmadában ágas szárú növény. Levelei szórt állásúak, szőrösek, Az alsók szélesek, tövüknél szárnyasan tagoltak, a karéjok fogazottak. A felsők kisebbek, tagolatlanok, ülők, de nem szárölelők. A sárga, 12-15mm átmérőjű virágok megnyúlt fürtben nyílnak. A kicsi, 10-25mm-es becő a virágzati tengelyhez simul. Magjából mustárt készítenek.
• ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban is sokfelé termesztik, helyenként elvadul.
o ÉLŐHELY: Szántók, parlagok, árok- és folyópartok, partmenti sziklák.
o ROKON FAJOK: A szareptai mustár szürkés színű, legfeljebb 3 pár karéjjal tagolt, alsó levelei nagyobbak. Becői elállnak a virágzati tengelytől. Hazánkban termesztik, sokfelé elvadul.